Uncategorized

Maria Camps, Ha estudiat amb els professors F. Banyó, P. Moore i E. Salbanyà. Actualment és alumna de la professora Enriqueta Tarrés. També és llicenciada en Filologia Hispànica. Ha desenvolupat rols principals a Foc i fum, Rosselló; Katiuska, Sorozábal; Es tresor d’Albranca, D.Mercadal; Cançó d’amor i de...