GUITARRA CLÀSSICA (indiv.)

Professor: Andreu Menorca

 

62€ c/mes 45 mint/setm. + quota soci

52€ c/mes 30 mint/setm. + quota soci

 

dilluns de 16:45 a 22:00h